Top
ให้คำปรึกษาฟรี!
×
โปรโมชั่นออนไลน์ 1 วันนี้! ส่วนลด 35% สำหรับประกันภัย รถ และ รถจักรยานยนต์!!! การสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น - ไม่สามารถใช้ได้กับศูนย์บริการ

ลูกค้าจาก Morotai Island เพิ่งซื้อ ประกันสุขภาพ จากนายพลทากาฟุลประกันภัย

×
ไอโออิ กรุงเทพประกันภัย

จากปีพุทธศักราช 2494 บริษัทฯ ได้เปิดกิจการรับประกันวินาศภัย ภายใต้ชื่อ “อุ๋ยสินป๋อเฮี้ยม” และ “วิธสินประกันภัย”

ตามลำดับจนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลากว่า 60 ปี โดยสายงานหลักเป็นการรับประกันวินาศภัยทุกประเภทจากการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประกอบกับการให้บริการที่ซื่อสัตย์สุจริต ทำให้ลูกค้าและคู่ค้าไว้วางใจเรามาโดยตลอด จนทำให้บริษัทฯ มีความเจริญโตอย่างต่อเนื่อง

ต้นปีพุทธศักราช 2548 บริษัท วิธสินประกันภัย จำกัดซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยกลุ่ม “โสภณพนิช” ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพสูงทางธุรกิจประเภทต่างๆ ในประเทศไทยได้ร่วมทุนกับ “บริษัท ไอโออิ ประกันภัย จำกัด” พันธมิตรจากประเทศญี่ปุ่นที่มีความแข็งแกร่งทางด้านธุรกิจประกันวินาศภัยและมีเครือข่ายการให้บริการทั่วโลก โดยมีผู้ถือหุ้นหลักคือ บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และจากการร่วมทุนนี้เองจึงได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น “บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด”ซึ่งแสดงถึงการผนึกความแข็งแกร่งของทั้งสองกลุ่ม ทั้งนี้เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการตลาดให้มีความมั่นคงและการขยายโอกาสทางธุรกิจ จากประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของผู้ถือหุ้นทั้งสองกลุ่มทำให้บริษัทฯ สามารถตอบสนองความต้องการต่างๆของลูกค้าได้อย่างดีเยี่ยม

ในปีพุทธศักราช 2555 บริษัทฯได้ดำเนินการจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาการให้บริการในระดับมาตรฐานสากล เราพร้อมให้บริการและความคุ้มครองที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา