Top
ให้คำปรึกษาฟรี!
×
โปรโมชั่นออนไลน์ 1 วันนี้! ส่วนลด 35% สำหรับประกันภัย รถ และ รถจักรยานยนต์!!! การสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น - ไม่สามารถใช้ได้กับศูนย์บริการ

ลูกค้าจาก Morotai Island เพิ่งซื้อ ประกันสุขภาพ จากนายพลทากาฟุลประกันภัย

×
ไทยเศรษฐกิจประกันภัย

บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ TSI ก่อตั้งเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2485 โดยดําริของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ซึ่งได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการมี บริษัทประกันภัยที่เป็นของคนไทย จึงได้ดําเนินการจัดตั้งบริษัทเพื่อดำเนินธุรกิจประกันชีวิตและประกันวินาศภัย โดยมีพระยามานวราชเสวี (ปลอด วิเชียร ณ สงขลา) ดํารงตําแหน่ง นายกกรรมการ ท่านแรก