Top
ให้คำปรึกษาฟรี!
×
โปรโมชั่นออนไลน์ 1 วันนี้! ส่วนลด 35% สำหรับประกันภัย รถ และ รถจักรยานยนต์!!! การสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น - ไม่สามารถใช้ได้กับศูนย์บริการ

ลูกค้าจาก Morotai Island เพิ่งซื้อ ประกันสุขภาพ จากนายพลทากาฟุลประกันภัย

×
ทิพยประกันภัย

พ.ศ.2494 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2494 โดย ฯพณฯ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ด้วยทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท

พ.ศ.2561 บริษัทฯ ได้เริ่มโครงการ "ทิพยประกันภัยสืบสานการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา" โดยนำนักเรียนกว่า 4,000 คน ไปเรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริงตามหลักแนวความคิด ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธาน ณ หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย จ.สุพรรณบุรี และโครงการ "ทิพยตามรอยพระราชา"นำเยาวชนที่ผ่านการบวชเณร ณ พุทธคยา ประเทศอินเดีย จำนวน 30 คน ไปทัศนศึกษา วัดของพ่อ เรียนรู้ที่บ้านศาลาดิน คลองขุดแห่งศรัทธากับศาสตร์พระราชาเพื่อความยั่งยืน ณ วัดพระราม 9 และชุมชนบ้านศาลาดิน จังหวัดนครปฐม

ในด้านการช่วยเหลือสังคมนอกจากโครงการต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการอยู่อย่างต่อเนื่องแล้ว บริษัทฯ ยังได้ทำโครงการ "ทิพยเตือนภัย ร่วมลดอุบัติเหตุการจราจร"โดยร่วมกับสถานีวิทยุ สวพ.91 เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นบนท้องถนน อีกทั้งยังได้สนับสนุนโครงการ "เที่ยวให้สุด ปักหมุด สุดแดนใต้"และกิจกรรม "รวมหัวใจ ไปให้สุด ที่แดนใต้"อาทิ ปั่นจักรยานและขี่เจ็ทสกี (กรุงเทพ-เบตง), ละครซีรีส์, การจัดเดินแฟชั่น ฯลฯ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ เกิดการลงทุน สร้างงาน สร้างรายได้ สร้างมุมมองใหม่ ให้นักท่องเที่ยวประชาชนได้เห็นมุมมองที่สวยงาม ลดทัศนคติเชิงลบจากเหตุการณ์ไม่สงบที่ผ่านมาที่เกิดขึ้นใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส หรือเหตุการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นกับประเทศเพื่อนบ้านเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เขื่อนเซเปียน เซน้ำน้อย ซึ่งตั้งอยู่บนที่ราบสูงบอละเวน แขวงอัตตะปือ สปป.ลาว เกิดรอยแตก มวลน้ำไหลท่วมบ้านเรือนหลายพันหลังเสียหาย ประชาชนชาวลาวได้รับความเดือดร้อน สูญหาย และเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ ก็ได้เข้าไปมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องชาวลาวที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ดังกล่าวด้วย

ในด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ในวันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 บริษัทฯ ได้เปิดตัวระบบ TIP Gateway เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับกลุ่ม Start Up ให้สามารถนำโครงการต่าง ๆ มาเชื่อมต่อกับระบบประกันภัยได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และบริษัทฯ ยังได้เปิดตัวห้อง TIP Inspiration Chamber (TIP IC) ที่มีความทันสมัยเพื่อเป็นสถานที่ในการสร้างแรงบันดาลใจ ให้ข้อมูลความรู้ คิดค้น และสนับสนุนการทำงานของกลุ่ม Start Up, บุคคลทั่วไป และพนักงาน

สำหรับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจในปี 2561 นี้ บริษัทฯ ได้รับรางวัลจากโครงการการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ประจำปี 2561 ได้คะแนน 100 คะแนนเต็มต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 (2552-2561) จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย, รางวัลการสำรวจตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน 2561 บริษัทฯ ได้คะแนนในระดับดี-ดีเลิศ หรือ CGR 5 ดาว จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และรางวัลชนะเลิศ จากโครงการประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น ประจำปี 2561 ประเภท "Single Fund กลุ่มหน่วยงานเอกชน ที่มีขนาดกองทุนต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท"จากสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ