Top
ให้คำปรึกษาฟรี!
×
โปรโมชั่นออนไลน์ 1 วันนี้! ส่วนลด 35% สำหรับประกันภัย รถ และ รถจักรยานยนต์!!! การสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น - ไม่สามารถใช้ได้กับศูนย์บริการ

ลูกค้าจาก Morotai Island เพิ่งซื้อ ประกันสุขภาพ จากนายพลทากาฟุลประกันภัย

×
แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ

บริษัท แปซิฟิค ครอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันสุขภาพในภูมิภาคเอเชียมายาวนานถึง 45 ปี และยังเป็นเจ้าของ
บริษัทประกันสุขภาพที่มีชื่อเสียงมากมายทั้งในอดีตและปัจจุบัน
(บลู ครอส ประกันภัย อินคอร์ปอเรชั่น ในประเทศฟิลิปปินส์ ; บลู ครอส ในประเทศไทยและฮ่องกง)

บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) เป็นส่วนหนึ่งของ กลุ่มแปซิฟิค ครอส ซึ่งเป็น ผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันสุขภาพและการเดินทางในอันดับต้นๆ ของเอเชีย ซึ่งในปี พ.ศ. 2523 ทางบริษัทฯ ได้รับอนุญาตเป็นครั้งแรก ถือเป็นการมีส่วนร่วมครั้งแรกของเราในตลาดประกันสุขภาพ ของไทย เราได้จัดตั้ง บริษัท บลู ครอส ประเทศไทย และบริษัทนี้ก็ได้ถูกซื้อไปโดยบูพาในปี พ.ศ. 2539 จากนั้นในปี พ.ศ. 2544 บริษัทฯ ก็ได้กลับเข้ามาในประเทศไทยอีกครั้งในนาม บริษัท เมด-ชัวร์ เซอร์ วิสเซส จำกัด โดยเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนกับ บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีหน้าที่บริหารงาน และนโยบายการประกันสุขภาพและการประกันภัยเดินทาง หลังจากตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 -2557 บริษัทฯ เข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนกับ บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริหารงานและนโยบาย การประกันสุขภาพ ภายใต้ชื่อโครงการ แอลเอ็มจี แปซิฟิค เฮ้ลท์แคร์

ในช่วงหลายปี พ.ศ. 2556 บริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย (ค.ป.ภ.) บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นกิจการบริษัทประกันสุขภาพที่จดทะเบียน ชื่อว่า “บริษัท บริรักษ์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)” และปรับโครงสร้างเพิ่มทุนจดทะเบียน 2 ล้าน ดอลลาร์สหรัฐ และได้เปลี่ยนชื่อใหม่โดยเปิดตัวอย่างเป็นทางการว่า “บริษัท แปซิฟิคครอส ประกัน สุขภาพ จำกัด (มหาชน)” อย่างเป็นทางการในเดือนยายน พศ. 2557 ผลการดำเนินงานเติบโตต่อเนื่อง อย่างรวดเร็วและมั่นคง ณ สิ้นสุดปี พ.ศ 2561 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท