Top
ให้คำปรึกษาฟรี!
×
โปรโมชั่นออนไลน์ 1 วันนี้! ส่วนลด 35% สำหรับประกันภัย รถ และ รถจักรยานยนต์!!! การสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น - ไม่สามารถใช้ได้กับศูนย์บริการ

ลูกค้าจาก Morotai Island เพิ่งซื้อ ประกันสุขภาพ จากนายพลทากาฟุลประกันภัย

×
มิตรแท้ประกันภัย

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2490 หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้ 2 ปี บริษัทประกันภัยโดยคนไทยกลุ่มแรกในประเทศไทย ได้เปิดดำเนินการ อย่างเป็นทางการภายใต้ชื่อ บริษัท ไทยประสิทธิประกันภัยและคลังสินค้า จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท มีสำนักงานตั้งอยู่บนถนนทรงวาด อำเภอสัมพันธวงศ์ จังหวัดพระนคร ในระยะแรกบริษัทฯ เปิดรับประกันอัคคีภัยและประกันภัยทางทะเล จนกระทั่งสามารถขยายกิจการให้เปิดรับประกันภัยแบบครบวงจรทั้งประกันชีวิตและประกันวินาศภัย ได้แก่ ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง และการประกันภัยเบ็ดเตล็ด เช่น ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ประกันภัยโจรกรรม เป็นต้น

นับเนื่องจากวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2490 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 72 ปีที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจรับประกันภัยมาด้วยความมั่นคงและประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้มาโดยตลอด ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนสูงถึง 1,618,425,000 บาท บริษัทฯ ไม่เคยหยุดนิ่งที่จะพัฒนาคุณภาพการให้บริการที่เหนือความคาดหมายต่อลูกค้า โดยมีการพัฒนาบุคลากรและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมยิ่งขึ้น รวมทั้งการลงทุนในระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้งานอย่างต่อเนื่องด้วยความมุ่งมั่นในการบริการอย่างจริงจังและจริงใจเปิดเผย จึงได้รับความไว้วางใจและความเชื่อใจจากสังคมสะท้อนภาพด้วยผลสำรวจและรางวัลอันทรงเกียรติมากมาย