Top
ให้คำปรึกษาฟรี!
×
โปรโมชั่นออนไลน์ 1 วันนี้! ส่วนลด 35% สำหรับประกันภัย รถ และ รถจักรยานยนต์!!! การสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น - ไม่สามารถใช้ได้กับศูนย์บริการ

ลูกค้าจาก Morotai Island เพิ่งซื้อ ประกันสุขภาพ จากนายพลทากาฟุลประกันภัย

×
เมืองไทยประกันภัย

ตั้งแต่ปี 2475 ผ่านยุคบุกเบิก สู่ยุคพัฒนา และก้าวสู่การเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยประสบการณ์อันยาวนานที่สั่งสมมาตลอดกว่า 86 ปี จนเกิดการควบรวมระหว่างบริษัท ภัทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัทเมืองไทยประกันภัย จำกัด เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2551 ภายใต้ชื่อว่าบริษัทเมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ถือเป็นวันรวมใจเป็นหนึ่ง เป็นการผนึกกำลังครั้งประวัติศาสตร์ของธุรกิจประกันวินาศภัย เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่ง และศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ และการให้บริการโดยรวมความเชี่ยวชาญของทั้ง 2 บริษัทให้ส่งเสริมจุดเด่นซึ่งกันและกันอย่างลงตัวทำให้การรวมใจเป็นหนึ่งเดียวกันครั้งนี้ สามารถนำพาบริษัทเมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) สู่การเติบโตอย่างมั่นคงและต่อเนื่องครองอันดับ 4 ของอุตสาหกรรมประกันวินาศภัยและยังมุ่งมั่นอย่างเต็มที่เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในยุคดิจิทัลสู่บริษัทประกันวินาศภัยระดับแนวหน้าของประเทศไทย ภายใต้ชื่อ "บริษัทเมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)"