สวัสดีเราอยากพบคุณ

เราจำเป็นต้องถามคำถามคุณเพื่อให้เราสามารถกำหนดราคาที่ดีที่สุดสำหรับการประกันบ้านของคุณ

คุณชื่ออะไร?

หลังจากเติมแล้วกด ต่อไป ดำเนินการต่อไป.