สวัสดีเราอยากพบคุณ

เราจำเป็นต้องถามคำถามเพื่อให้เราสามารถกำหนดราคาที่ดีที่สุดสำหรับการประกันชีวิต

คุณชื่ออะไร?

หลังจากเติมแล้วกด ต่อไป ดำเนินการต่อไป.